PROJEKT

OPIS PROJEKTA

Civic Monitoring for the Future of Europe“ projekt je sufinanciran iz programa Europa za građane Europske komisije, koji je razvio i promovirao konzorcij sedam europskih organizacija u šest zemalja EU: Hrvatskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Poljskoj i Portugal.

Projekt počinje od prepoznavanja hitnosti provedbe stvarne ekološke tranzicije koja će omogućiti Europi i planetu da se suoče s klimatskom i ekološkom krizom našeg vremena kako bi se osigurala pravednija i održivija budućnost za sve.

Druga je teorijska premisa da izazov ove veličine zahtijeva aktivno sudjelovanje svih europskih građana koji bi trebali biti uključeni u definiranje političkih prioriteta Unije, a zatim i u praćenje sredstava dodijeljenih lokalnim vlastima za realizaciju tih potrebnih radova. i klimatski ciljevi.

Projekt ima za cilj promicanje alata i metoda aktivnog građanstva kako bi se građani uključili u inicijative građanskog praćenja rada lokalnih uprava.

Nakon početne faze obuke o metodologiji građanskog praćenja, projekt predviđa niz od 6 debatnih sastanaka u svakoj od zemalja projekta usmjerenih na praćenje što većeg broja izvedenih ili u tijeku javnih radova financiranih iz strukturnih i kohezijskih fondova dodijeljenih od strane Europska zajednica. Proces praćenja završit će se izradom stvarnog izvješća o građanskoj evaluaciji s obzirom na napredak radova ili učinkovitost financiranog rada u kojem građani mogu dati prijedloge za poboljšanje projekta ili rješavanje problema. Izvješće će biti objavljeno i svima vidljivo, a prije svega vraćeno tijelima javne vlasti koja provode predmetni posao.

LOGO PROJEKTA

Logo uključuje najvažnije elemente projekta:
– povećalo označava aktivnost praćenja i provjere koju provode građani
– mali hram unutar leće simbolizira nadziranu javnu ustanovu;
– zeleno lišće uokolo ima za cilj da naglasi ekološki fokus aktivnosti praćenja

CILJEVI

Opći ciljevi Programa usmjereni na Projekt

  • Poticanje europskog građanstva i poboljšanje uvjeta za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije

 

Specifični ciljevi programa usmjereni na projekt

  • Potaknuti demokratsku i građansku participaciju građana, razvijajući razumijevanje kod građana procesa donošenja politika Unije i promičući mogućnosti za društveni i interkulturni angažman i volontiranje na razini Unije

 

Prioriteti Programa usmjereni na Projekt

  • Raspravljajući o budućnosti Europe i izazivajući euroskepticizam
  • Promicanje solidarnosti kao osnovnog pojma

 

Logičke premise Projekta

  • Ublažavanje klimatskih promjena i ekološka tranzicija dva su glavna izazova o kojima ovisi budućnost Europe (i svijeta)
  • Euroskepticizam i ekoskepticizam povezani su i imaju zajedničke osnove

Prema podacima, euroskeptične su zemlje također manje uvjerene u nužnost «Zelenog sporazuma».

 

Logika intervencije

  • Borite se protiv euroskepticizma putem ekološke tranzicije
  • Angažirati građane da sudjeluju u procesu donošenja politika i praćenju djelotvorne i djelotvorne upotrebe javnih sredstava kroz olakšane sesije građanskog praćenja.
METODA

Metodologija građanskog praćenja koja će se koristiti je ona koju je razvio i promovirao MONITHON.

1. POKRENITE PROJEKT

Odaberite projekt koji financira EU sa svoje platforme za otvorene podatke u vašoj zemlji. Potražite projekte u svom gradu ili regiji.

2. STVORITE GRUPU

Uključite relevantne dionike i stručnjake za određeni odabrani projekt, uključujući škole, nevladine organizacije i javne institucije.

3. ANALIZA

Saznajte sve što vam treba o administrativnim postupcima, vijestima i kontekstualnim podacima.

4. IDITE ISTRAŽIVATI

Pregledajte mjesto projekta, napravite fotografije i videozapise; identificirati ključne ljude koji su uključeni u programiranje politike i provedbu projekata; planirati inteviewe.

5. IZRADITE IZVJEŠTAJ

Izradite izvješće o građanskom nadzoru: opišite projekt, procijenite njegov napredak i ako je završio njegovu učinkovitost.

6. DIJELI I RAZŠIRITI

Podijelite rezultate s kreatorima politike, novinarima i zainteresiranim građanima ili dajte prijedloge kako poboljšati projekt.

Pogledajte službeni dokument: ovdje