Co-founded by the Europe for Citizens programme of the European Union CIVIC MONITORING
for the future
of EUROPE
PROJEKT

Monitoring obywatelski to forma aktywnego obywatelstwa, w której grupy ludzi lub poszczególni obywatele dzielą się metodami, narzędziami i prowadzą działania w celu kontrolowania, weryfikacji, gromadzenia pomysłów dotyczących polityk publicznych i sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy.

Pozwala na poprawę poziomu przejrzystości procedur publicznych, uruchamianie skutecznych form kontroli społecznej i współpracy z instytucjami.

ORGANIZACJE PARTNERSKIE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Napisz do nas e-mail na:

press@civimonitoringeurope.eu

Lub wypełnij formularz kontaktowy na bok!