Co-founded by the Europe for Citizens programme of the European Union CIVIC MONITORING
for the future
of EUROPE
PROJEKT

Građanski nadzor je oblik aktivnog građanstva u kojem skupine ljudi ili pojedini građani dijele metode, alate i provode aktivnosti u svrhu kontrole, provjere, prikupljanja ideja u vezi s javnim politikama i trošenja javnog novca.

Omogućuje poboljšanje razine transparentnosti javnih postupaka, aktiviranjem učinkovitih oblika socijalne kontrole i suradničkog dijaloga s institucijama.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE
KONTAKTIRAJTE NAS!
Pošaljite nam e-mail na:

press@civimonitoringeurope.eu

Ili ispunite obrazac za kontakt sa strane!