CARPE DIEM – DRUGA DEBATA „Bioprospecting of the Adriatic sea“ i „STIMREI – Research, Innovation, Education“

ZEMLJA: HRVATSKA

ORGANIZACIJA: CARPE DIEM

DATUM RASPRAVE: 01/12/2021

MJESTO RASPRAVE: YOUTH CENTER GRABRIK, KARLOVAC

OPIS DOGAĐAJA:

1. prosinca 2021. održali smo drugu debatu u Centru za mlade Grabrik u Karlovcu. U drugoj debati predstavili smo projekte koje smo odabrali analizirati. Dva spomenuta projekta su „Bioprospecting of the Adriatic sea“ i „STIMREI – Research, Innovation, Education“. Predstavili smo glavne ciljeve projekta kako bi ga sudionici bolje razumjeli, a zatim smo predstavili desk analizu oba projekta te napravili raspravu o svakom elementu projekta i na kraju ih usporedili. Rezultati su bili zaista zanimljivi, a cijela rasprava je bila interaktivna i zanimljiva. Neki od sudionika bili su zainteresirani za daljnju analizu kako ovog projekta tako i nekih drugih koji su aktivni na lokalnoj razini.