ΤΡΙΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΕΛΛΑΔΑ)

Η InnoPolis διοργάνωσε τη δεύτερη συζήτηση για την παρακολούθηση του έργου «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της InnoPolis στο Αίγιο. Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 πολίτες, 8 γυναίκες και 2...