ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η εναρκτήρια συνάντηση στην Ελλάδα έλαβε χώρα στα γραφεία της InnoPolis στο Αίγιο. Το έργο που επιλέχθηκε για παρακολούθηση μέσω του Civic monitoring είναι η Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο γενικός στόχος της...