ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΕΛΛΑΔΑ)

Η InnoPolis διοργάνωσε την 6η συνάντηση για την παρακολούθηση του έργου «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)....