CARPE DIEM – ČETVRTA DEBATA O METODI GRAĐANSKOG MONITORINGA

ZEMLJA: HRVATSKA
ORGANIZACIJA: CARPE DIEM
DATUM RASPRAVE: 23/02/2022
MJESTO RASPRAVE: Maksimilijana Vrhovca 13, Karlovac (Youth Center)
OPIS DOGAĐAJA:

23. veljače u Centru za mlade u Karlovcu organizirali smo treću debatu na temu „Bioprospekcija Jadranskog mora“ i „STIMREI – Istraživanje, inovacije, obrazovanje“. Iako su sudionici već bili informirani o projektima, prošli smo ponovno kroz kratko informiranje o projektima, kako bi rasprava prošla kvalitetno. Nakon toga, obavili smo raspravu o datim informacijama naših kontakata koji su uključeni u vođenje projekta na prethodno spomenutom projektu. Rasprava se vodila o:

– Kako i zašto su projekti potrebni i kako su postali ono što jesu,

– Što je do sada učinjeno i što je prošlo dobro i koje su moguće poteškoće do sada mogle nastati,

– Tko je još uključen u projekt i koji su zadaci,

– Što se planira za budućnost,

– Kako su građani uključeni,

– Kako to planiraju učiniti održivim i općenito promovirati projekt.

Prolazeći kroz ova pitanja vodili smo rasprave i sudionici su davali svoja mišljenja o tome. Razgovarali smo o tome što bismo učinili drugačije, što je dobro, a što bi moglo biti bolje, posebno o tome kako građanima pružiti više informacija.