Η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το “Civic Monitoring for the Future of Europe” είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναπτύχθηκε και προωθείται από μια κοινοπραξία επτά ευρωπαϊκών οργανισμών σε έξι χώρες της ΕΕ: ​​Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και την Πορτογαλία.

Το έργο ξεκινά από την αναγνώριση του επείγοντος της εφαρμογής μιας πραγματικής οικολογικής μετάβασης που θα επιτρέψει στην Ευρώπη και τον πλανήτη να αντιμετωπίσουν την κλιματική και περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη της εποχής μας για να εξασφαλίσουν ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον για όλους.

Η άλλη θεωρητική προϋπόθεση είναι ότι μια πρόκληση αυτού του μεγέθους απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των ευρωπαίων πολιτών που θα πρέπει να συμμετέχουν στον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και στη συνέχεια στην παρακολούθηση των πόρων που διατίθενται στις τοπικές αρχές για την υλοποίηση αυτών των απαραίτητων έργων. και κλιματικοί στόχοι.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση εργαλείων και μεθόδων ενεργού συμμετοχής του πολίτη προκειμένου να συμμετάσχουν οι πολίτες σε πρωτοβουλίες πολιτικής παρακολούθησης σε σχέση με το έργο των τοπικών διοικήσεων.

Μετά από μια αρχική φάση κατάρτισης στη μεθοδολογία παρακολούθησης του πολίτη, το έργο προβλέπει μια σειρά από 6 συναντήσεις συζήτησης σε καθεμία από τις χώρες του έργου, εστιασμένες στην παρακολούθηση τόσων δημόσιων έργων που εκτελούνται ή βρίσκονται σε εξέλιξη που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής που διατίθενται από της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη μιας πραγματικής έκθεσης αξιολόγησης του πολίτη σχετικά με την πρόοδο των εργασιών ή την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτούμενων εργασιών στην οποία οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση του έργου ή την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Η έκθεση θα δημοσιευθεί και θα είναι ορατή από όλους και κυρίως θα επιστραφεί στις δημόσιες αρχές που υλοποιούν το εν λόγω έργο.

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το λογότυπο περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία του έργου:
– ο μεγεθυντικός φακός υποδεικνύει τη δραστηριότητα παρακολούθησης και επαλήθευσης που διεξάγουν οι πολίτες
– ο μικρός ναός μέσα στο φακό συμβολίζει τον παρακολουθούμενο δημόσιο φορέα.
– τα πράσινα φύλλα τριγύρω προορίζονται να τονίσουν την περιβαλλοντική εστίαση της δραστηριότητας παρακολούθησης

ΣΤΟΧΟΙ

Γενικοί στόχοι του Προγράμματος που στοχεύει το Έργο

  • Προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και βελτίωση των συνθηκών συμμετοχής των πολιτών και της δημοκρατίας σε επίπεδο Ένωσης

 

Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος που στοχεύει το Έργο

  • Ενθάρρυνση της δημοκρατικής και ατομικής συμμετοχής των πολιτών, αναπτύσσοντας την κατανόηση των πολιτών για τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και προωθώντας ευκαιρίες για κοινωνική και διαπολιτισμική συμμετοχή και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης

 

Προτεραιότητες του Προγράμματος που στοχεύει το Έργο

  • Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και πρόκληση του ευρωσκεπτικισμού
  • Προώθηση της αλληλεγγύης ως βασικής έννοιας

 

Λογικές εγκαταστάσεις του Έργου

  • Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η οικολογική μετάβαση είναι 2 κύριες προκλήσεις από τις οποίες εξαρτάται το μέλλον της Ευρώπης (και του κόσμου)
  • Ο ευρωσκεπτικισμός και ο οικο-σκεπτικισμός σχετίζονται και έχουν κοινές βάσεις

Σύμφωνα με στοιχεία, οι ευρωσκεπτικιστικές χώρες είναι επίσης λιγότερο πεπεισμένες για την αναγκαιότητα της «Πράσινης Συμφωνίας».

 

Λογική παρέμβασης

  • Καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού μέσω της οικολογικής μετάβασης
  • Δέσμευση πολιτών για να συμμετάσχουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης δημόσιων πόρων μέσω διευκολυνμένων συνεδριών παρακολούθησης των πολιτών.
ΜΕΘΟΔΟΣ

Η μεθοδολογία αστικής παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή που αναπτύχθηκε και προωθήθηκε από την MONITHON.

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Επιλέξτε ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ από την ανοιχτή πλατφόρμα δεδομένων της χώρας σας. Αναζητήστε έργα στην πόλη ή την περιοχή σας.

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Συμμετοχή σχετικών ενδιαφερομένων και εμπειρογνωμόνων για το συγκεκριμένο επιλεγμένο έργο, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, ΜΚΟ, δημόσιων ιδρυμάτων.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ

Μάθετε όλα όσα χρειάζεστε σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες, τα νέα, τα δεδομένα με βάση τα συμφραζόμενα.

4. Πηγαίνετε Εξερεύνηση

Επιθεωρήστε τον ιστότοπο του έργου, φτιάξτε φωτογραφίες και βίντεο. προσδιορισμός βασικών ατόμων που συμμετέχουν στον προγραμματισμό πολιτικής και την υλοποίηση έργων · προγραμματίστε συνεντεύξεις.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Δημιουργήστε την έκθεση παρακολούθησης του πολίτη: περιγράψτε το έργο, αξιολογήστε την πρόοδό του και, αν τελειώσετε, την αποτελεσματικότητά του.

6. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Μοιραστείτε τα αποτελέσματα με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους δημοσιογράφους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες ή κάντε προτάσεις για τον τρόπο βελτίωσης του έργου.

Συμβουλευτείτε το επίσημο έγγραφο: εδώ