Η InnoPolis διοργάνωσε την 6η συνάντηση για την παρακολούθηση του έργου «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)....

Η InnoPolis διοργάνωσε την 3η συνάντηση για την παρακολούθηση του έργου «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)....

Η InnoPolis διοργάνωσε τη δεύτερη συζήτηση για την παρακολούθηση του έργου «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της InnoPolis στο Αίγιο. Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 πολίτες, 8 γυναίκες και 2...

Η εναρκτήρια συνάντηση στην Ελλάδα έλαβε χώρα στα γραφεία της InnoPolis στο Αίγιο. Το έργο που επιλέχθηκε για παρακολούθηση μέσω του Civic monitoring είναι η Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο γενικός στόχος της...